Riziko reklamace: Nejhorší ostuda

...když jsem dům předávala, bylo všechno v pořádku aneb příběh z realitní praxe. Jestliže prodáváte dům a chcete předejít riziku reklamace, kontaktujte Realitní Radilku na 733 679 996.

Paní Eliška zůstala po smrti manžela v rodinném domě úplně sama. Po zralé úvaze se rozhodla dům prodat a přestěhovat se do bytu. Podařilo se jí získat zájemce o koupi a dokonce si v krátké době našla i pro sebe pěkný nový domov. Po přestěhování jí zůstalo dost peněz nejen "na horší časy", ale i na vytoužené cestovatelské plány. Asi za dva roky po prodeji se ozvali noví majitelé jejího domu s tím, že požadují vrátit půl milionu korun z kupní ceny.

Požadavek odůvodnili náklady, které museli vynaložit na odvlhčení zdiva v přízemí domu. Paní Eliška se sice obrátila na advokáta s prosbou o radu, dozvěděla se však, že noví majitelé jsou pod ochranou zákona. V tomto případě se jednalo o skrytou vadu na předmětu prodeje. Paní Eliška nakonec požadovanou částku musela vyplatit.


Zákon ukládá majiteli závazek za skryté vady ještě i pět let od data prodeje. Ačkoli majitel nemusí přesně znát technický stav své nemovitosti. Neznalost neomlouvá.

Jak tedy předejít riziku reklamace?

Ještě před prodejem domu si u odborníků nechte zpracovat Technickou zprávu k nemovitosti. Aby měla dosatečnou vypovídající hodnotu měla by být vytvořena zodpovědným autorizovaným inženýrem, který se prokáže oprávněním ke zpracování odborných posudků, je členem Asociace inspektorů nemovitostí. A podobné je to i s Průkazem energetické náročnosti budovy, to je nezbytný doklad, který zákon ukládá majiteli doložit nejpozději při prodeji domu.

Renda radí:

V kupní smlouvě nestačí obecná formulace o tom, že "kupující přebírá předmět prodeje a byl seznámený s jeho stavem". Důležité je Technickou zprávu předat zájemci o koupi a stvrdit její předložení i odkazem na ni v kupní smlouvě. Odpovědnost za seznámení kupujícího se všemi riziky a technickými nedostatky nemovitosti přebírá zhotovitel Technické zprávy.

Jestliže prodáváte dům a chcete předejít riziku reklamace, kontaktujte Rendu na telefonu 723 91 91 91.

Napište Rendovi

Potřebujete poradit? Chcete si domluvit konzultaci? René Trčka, zkušený makléř, je tu vždy pro vás. Napište mu anebo zavolejte na 723 91 91 91.