Riziko reklamace: Nejhorší ostuda


...když jsem dům předávala, bylo všechno v pořádku aneb příběh z realitní praxe. Jestliže prodáváte dům a chcete předejít riziku reklamace, kontaktujte Realitní Radilku na 733 679 996.

Paní Eliška zůstala po smrti manžela v rodinném domě úplně sama. Po zralé úvaze se rozhodla dům prodat a přestěhovat se do bytu. Podařilo se jí získat zájemce o koupi a dokonce si v krátké době našla i pro sebe pěkný nový domov. Po přestěhování jí zůstalo dost peněz nejen "na horší časy", ale i na vytoužené cestovatelské plány. Asi za dva roky po prodeji se ozvali noví majitelé jejího domu s tím, že požadují vrátit půl milionu korun z kupní ceny.

Požadavek odůvodnili náklady, které museli vynaložit na odvlhčení zdiva v přízemí domu. Paní Eliška se sice obrátila na advokáta s prosbou o radu, dozvěděla se však, že noví majitelé jsou pod ochranou zákona. V tomto případě se jednalo o skrytou vadu na předmětu prodeje. Paní Eliška nakonec požadovanou částku musela vyplatit.


Zákon ukládá majiteli závazek za skryté vady ještě i pět let od data prodeje. Ačkoli majitel nemusí přesně znát technický stav své nemovitosti. Neznalost neomlouvá.


Jestliže prodáváte dům a chcete předejít riziku reklamace, kontaktujte Realitní Radilku na 733 679 996.Jak tedy předejít riziku reklamace?

Ještě před prodejem domu si u odborníků nechte zpracovat Technickou zprávu k nemovitosti. Aby měla dosatečnou vypovídající hodnotu měla by být vytvořena zodpovědným autorizovaným inženýrem, který se prokáže oprávněním ke zpracování odborných posudků, je členem Asociace inspektorů nemovitostí. A podobné je to i s Průkazem energetické náročnosti budovy, to je nezbytný doklad, který zákon ukládá majiteli doložit nejpozději při prodeji domu.


Realitní Radilka doporučuje:


V kupní smlouvě nestačí obecná formulace o tom, že "kupující přebírá předmět prodeje a byl seznámený s jeho stavem". Důležité je Technickou zprávu předat zájemci o koupi a stvrdit její předložení i odkazem na ni v kupní smlouvě. Odpovědnost za seznámení kupujícího se všemi riziky a technickými nedostatky nemovitosti přebírá zhotovitel Technické zprávy.

Napište Radilce


Potřebujete poradit? Chcete si domluvit konzultaci? Realitní Radilka je tu pro vás. Napište mi, s čím vám mohu pomoci.