Tajemství starého pozemku

13.06.2020

Dva sourozenci poslali do realitní kanceláře požadavek na ocenění prodejní ceny pozemku v Petrově u Prahy. Tak se začal odkrývat tajný rodinný příběh...

Až při projednávání dědictví se sourozenci Mirka a Jan od notáře dozvěděli, že získali pozemek nedaleko od Prahy. Udivilo je, že se doma nikdy o tomto majetku nemluvilo. Při výletu na místo, do Petrova u Prahy, se oběma doslova zatajil dech..... jejich dědictvím byla jediná rozlehlá nezastavěná parcela. Všude kolem v upravených zahradách stály nové vilky, nedaleko od zastávky autobusové linky směrem ke stanici metra a u vlakové stanice. Petrov leží nad řekou, dokola se rozkládají lesy a kouzelná příroda. Zdálo se, že k milionovým výnosům Mirce a Janovi stačí udělat jediný krok. Zajít do realitní kanceláře.

Podle rychlého ocenění v cenové mapě se na první pohled zdá, že hodnota parcely na Petrově se pohybuje kolem 2.000 Kč/m2. Zájemců o nákup pozemků ke stavbě rodinného domu blízko Prahy je mnoho, poptávka v tomto místě je vysoká, což může prodejní cenu ještě navýšit.


Nejkrásnější dům osady aneb staří trampové vyprávějí...

Když makléřka ověřovala informace k prodeji, nahlédla na místní stavebním úřadu do platného územního plánu a dozvěděla se, že na pozemku není možné dům postavit. Takový stav zásadně ovlivní cenu parcely. Hodnota zahrady může být nejvýše 600 Kč/m2, což je výrazně níž než hodnota stavebního pozemku. Jak mohlo dojít k takovému znehodnocení?

Do pátrání se pustili i Mirka s Janem. Vyhledávali další příbuzné a jejich známé a postupně odhalili, že v šedesátých letech minulého století stálo na Petrově jen pár chat, v nichž se scházela především trampská společnost. Jejich předkové si tady postavili největší a nejkrásnější srub. Za tragických okolností někdy před čtyřiceti lety dům shořel. Od té doby tam nikdo z rodiny nebyl a o bolestné události se nikdy nemluvilo. Jak plynul čas víkendové bydlení se v okolí Petrova změnilo na celoroční. Z dřívějších trampů se postupně stali majitelé domů a vil.

Pečlivost předků pomohla současným majitelům

Makléřka nabídla Janovi s Mirkou pomoc. Ve spojení s architektem zpracovali žádost o změnu územního plánu. Po řadě měsíců a díky odvolání až ke krajskému pracovišti se podařilo na pozemku získat výjimkou souhlas s výstavbou rodinného domu.

Štěstím bylo, že v minulosti na pozemku budova stála a byla řádně kolaudována, dokonce byla ještě i v původních katastrálních mapách zakreslena, proto realitní kancelář našla dostatek argumentů pro jednání s úředníky. Nakonec realitní kancelář za spolupráce s dalšími spolupracovníky a odborníky získala pro majitele prodejní cenu v řádu několika milionů korun.

A Mirka s Janem odhalili příběh své rodiny, setkali se s dalšími příbuznými, o nichž neměli dosud zdání a získali nové přátele mezi jejich známými. Oba říkají, že obohacení pro ně bylo mnohem vyšší než jen finanční.