Katastrální úřad: zápis prodeje


aneb paní Bětka už peníze utratila...Paní Bětka prodala dům, sepsala kupní smlouvu u notáře a podala ji na místní katastrální úřad. Katastrální úřad však vkladové řízení přerušil.... Paní Bětka však mezi tím už peníze z podeje domu poslala na účet majitele bytu, od kterého kupovala byt....

Při prodeji a následném nákupu nikdy neposílejte peníze na koupi nové nemovitosti dřív než je na katastru zapsaný prodej té původní nemovitosti !


  • Víte, jaké jsou nejčastější nedostatky při podání návrhu na vklad kupní smlouvy na katastru?
  • Víte, jaké chyby v kupní smlouvě přináší prodávajícím i kupujícím největší riziko?


V kupní smlouvě je třeba používat přesnou terminologii. Např. "Byt" se nazývá slovy "nemovitá věc". Dřív než budete zvažovat koupi, podívejte se do katastru nemovitostí.


Je pro vás Katastrální úřad noční můrou? Kontaktujte Realitní Radilku na 733 679 996, která vše vyřídí za vás!


Kontrolujte nejdůležitější údaje:


  1. číslo popisné,
  2. číslo parcely, na které stojí dům,
  3. katastrální území, obec,
  4. číslo listu vlastnictví

Tyto údaje musí být v kupní smlouvě uvedeny přesně. Nespoléhejte na návrhy a vzory smluv stažené z internetu.

To co kupujete, tedy "Předmět prodeje",  musí být podrobně a správně popsán. Tím snížíte nebezpečí, že bude vkladové řízení katastrálním úřadem přerušeno nebo dokonce zrušeno!

Zvláštní pozornost si zaslouží "věcná břemena", "služebnost" a jiné záznamy o právech k nemovitosti ( např. umožňují vstup na pozemek za účelem opravy nebo údržby sousední nemovitosti nebo užívání studny atp.).


POZOR: Omezení práv majitele výrazně znehodnocuje nemovitost a může ohrozit její používání. Informace by měla vždy být uvedena v kupní smlouvě.

Napište Radilce


Potřebujete poradit? Chcete si domluvit konzultaci? Realitní Radilka je tu pro vás. Napište mi, s čím vám mohu pomoci.