Katastrální úřad - zápis prodeje


aneb paní Bětka už peníze utratila...Paní Bětka prodala dům, sepsala kupní smlouvu u notáře a podala ji na místní katastrální úřad. Katastrální úřad však vkladové řízení přerušil.... Paní Bětka však mezi tím už peníze z podeje domu poslala na účet majitele bytu, od kterého kupovala byt....

Při prodeji a následném nákupu nikdy neposílejte peníze na koupi nové nemovitosti dřív než je na katastru zapsaný prodej té původní nemovitosti !


  • Víte, jaké jsou nejčastější nedostatky při podání návrhu na vklad kupní smlouvy na katastru?
  • Víte, jaké chyby v kupní smlouvě přináší prodávajícím i kupujícím největší riziko?


V kupní smlouvě je třeba používat přesnou terminologii. Např. "Byt" se nazývá slovy "nemovitá věc". Dřív než budete zvažovat koupi, podívejte se do katastru nemovitostí.


Kontrolujte nejdůležitější údaje:


  1. číslo popisné,
  2. číslo parcely, na které stojí dům,
  3. katastrální území, obec,
  4. číslo listu vlastnictví

Tyto údaje musí být v kupní smlouvě uvedeny přesně. Nespoléhejte na návrhy a vzory smluv stažené z internetu.

To co kupujete, tedy "Předmět prodeje",  musí být podrobně a správně popsán. Tím snížíte nebezpečí, že bude vkladové řízení katastrálním úřadem přerušeno nebo dokonce zrušeno!

Zvláštní pozornost si zaslouží "věcná břemena", "služebnost" a jiné záznamy o právech k nemovitosti ( např. umožňují vstup na pozemek za účelem opravy nebo údržby sousední nemovitosti nebo užívání studny atp.).


POZOR: Omezení práv majitele výrazně znehodnocuje nemovitost a může ohrozit její používání. Informace by měla vždy být uvedena v kupní smlouvě.

Napište Radilce


Potřebujete poradit? Chcete si domluvit konzultaci? Realitní Radilka je tu pro vás. Napište mi, s čím vám mohu pomoci.