Katastr nemovitostí

Podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí

Při koupi jakékoli nemovitosti je nezbytné smluvní ujednání potvrdit vkladem do katastru nemovitostí. Na každou nemovitost je na katastrální úřadu veden tzv. "list vlastnictví", kde jsou zapsány všechny evidence toho, komu která nemovitost patří a případně i další důležité informace o právních vztazích týkajících se nemovitosti.

List vlastnictví je veřejná listina a může do ní nahlédnout kdokoli.

Překvapivě často se stává, že nemovitost nebyla správně zavkladována po dědickém řízení nebo i při prodeji. Nejčastější nesrovnalosti a chyby v zápisech se týkají rozdílu zapsané a skutečné plochy nemovitosti nebo existence tzv. vedlejších staveb umístěných na pozemku (garáže, sklady atd.). Novým vlastníkem nemovitosti se stane kupující až po řádném provedení vkladu. Každý vklad povoluje a zapisuje příslušný katastrální úřad. Transakce musí proběhnout na předepsaných formulářích a předepsaným způsobem.

Navrhovatelem vkladu vlastnického práva může být podle zákona jeden účastník. To znamená, že návrh může podat, jak prodávající, tak i kupující, případně účastníci oba dva. V kupní smlouvě, která musí být přílohou vkladu je napsáno, kdo prodává a komu.

Právníci vždy doporučují, aby navrhovateli byli současně kupující i prodávající. Nejjednodušší je návrh na vklad podepsat společně při podpisu kupní smlouvy. Jeden výtisk kupní smlouvy s úředně ověřenými podpisy obou smluvních stran musí být přílohou návrhu na vklad vlastnického práva a musí být uhrazen správní poplatek.

Renda radí:

Katastrální úřad má právo odmítnout provést vklad, najde-li nějaké pochybení nebo žádat o doplnění a vkladové řízení přerušit na dobu než dojde k opravě. Nejčastější chybou v podání bývá nesprávné uvedení předmětu převodu.

Napište Rendovi

Potřebujete poradit? Chcete si domluvit konzultaci? René Trčka je tu pro vás. Napište mu, s čím vám může pomoci anebo zavolejte na 732 91 91 91!