Odhad tržní ceny a BEZPLATNÉ zodpovězení odborných dotazů DENNĚ,

volejte telefonní číslo 733 679 996 nebo napište do e-mailu.

TRIKY EFEKTIVNÍHO PRODEJE

Zajišťuji prodeje bytů, domů nebo pozemků formou výběru z podaných nabídek zájemců o koupi. Kritériem výběru je nejčastěji nabídnutá kupní cena, resp. kvalita podané nabídky. Jde o jakousi "pozitivní licitaci", kdy zájemci dostanou termín k podání závazného návrhu. Nerozhoduje tedy pořadí zájemců, ale kvalita podané nabídky. Prodávající má pak možnost si z doručených nabídek vybírat.

Aby tato metoda byla účinná nestačí k tomu jen moje bohatá obchodní zkušenost, ale především důkladná příprava nemovitosti před prodejem. Úspěch mé realitní práce spočívá v tom, že dokážu nemovitost představit velkému počtu potenciálních kupujících tak, aby kupující zatoužili nemovitost získat pro sebe. O nástrojích, které k tomu používám si přečtěte níže.