Cítím odpovědnost ke všem našim klientům, proto nyní pracuji "dálkově" . Můžete mne oslovit s dotazem telefonicky (733 679 996) či e-mailem denně v době 10.00 - 17.00 hod. (včetně sobot a nedělí).

JAK

Zajišťuji prodeje bytů, domů nebo pozemků formou výběru z podaných nabídek zájemců o koupi. Kritériem výběru je nejčastěji nabídnutá kupní cena, resp. kvalita podané nabídky. Jde o jakousi "pozitivní licitaci", kdy zájemci dostanou termín k podání závazného návrhu. Nerozhoduje tedy pořadí zájemců, ale kvalita podané nabídky. Prodávající má pak možnost si z doručených nabídek vybírat.

Aby tato metoda byla účinná nestačí k tomu jen moje bohatá obchodní zkušenost, ale především důkladná příprava nemovitosti před prodejem. Úspěch mé realitní práce spočívá v tom, že dokážu nemovitost představit velkému počtu potenciálních kupujících tak, aby kupující zatoužili nemovitost získat pro sebe. O nástrojích, které k tomu používám si přečtěte níže.