Doklady pro prodej rodinného domu

Jaké jsou nutné doklady k prodeji rodinného domu? A jaké nároky může vznést kupující?

Při prodeji by měl majitel nemovitosti zájemcům předložit doklady prokazující jeho vlastnická práva

  • List vlastnictví
  • Nabývací titul (tzn. kupní či darovací smlouvu, která dala vzniknout vlastnickému právu)

A dále :

  • Všechny stavební dokumentace tzn. výkresová dokumentace, kolaudační rozhodnutí, souhlas s užíváním stavby atd.)
  • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
  • Roční vyúčtování nákladů spotřeby elektriky a plynu, vody, odpadů atd.
  • Technická zpráva o aktuálním stavu domu (vypracovanou certifikovaným stavebním odborníkem, autorizovaným inženýrem)
  • Doklady o provedené pravidelné kontrole topné soustavy (kotle, komína) a revize elektroinstalace, plynového rozvodu, atd.)


Víte, že pokud nedodržíte zákonem stanovené informační povinnosti vůči kupujícímu, vystavujete se riziku zneplatnění kupní smlouvy?

Podle občanského zákona je spotřebitel, tedy kupující, ochráněn až po dobu 5 let (zpětně!) a v této lhůtě je oprávněný kupní smlouvu napadnou, žádat slevu na kupní cenu nebo odstoupení od smlouvy.

Napište Rendovi

Potřebujete poradit? Chcete si domluvit konzultaci? René Trčka je tu pro vás. Napište mu, s čím vám může pomoci.