Jaké doklady jsou třeba k prodeji či koupi bytu?


Víte, co je při prodeji či koupi bytu potřeba za doklady?

Při prodeji je nutné zájemcům předložit doklady prokazující vlastnická práva (nabývací titul, nebo-li kupní či darovací smlouvu, která dala vzniknout vlastnickému právu).

Dále zájemcům o koupi předložte:

  • Evidenční list (údaje o nákladech spojených s užíváním bytu)
  • Doklady od představitelů SVJ (doložení bezdlužnosti nebo doklad o výši nedoplatků)
  • Zápis z jednání SVJ (výši úvěrů nebo jiných závazků, plán investic, roční vyúčtování SVJ)
  • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
  • Vyúčtování spotřeby energií v bytě (roční vyúčtování nákladů spotřeby elektriky a plynu)

Realitní Radilka doporučuje:


Nabídka vašeho bytu by měla být kompletní a obsahovat již v inzerci všechny náležitosti. Např. uvádění údajů z PENB je vyžadováno zákonem 406/2000 Sb., o hospodaření energií. A navíc od roku 2014 na povinnosti prodávajícího navazuje i občanský zákoník v tzv. předsmluvním ujednání.

Jedná se o povinnost, podle které je nutné kupujícího seznámit se všemi okolnostmi nemovitosti a s dokumenty souvisejícími s objektem.


Nedodržení zákonem stanovených povinností ohrožuje uzavření kupní smlouvy. Proto je v zájmu každého majitele, který prodává splnit vůči kupujícímu všechny povinnosti. Podle občanského zákona je spotřebitel, tedy kupující ochráněn až po dobu 5 let (zpětně !) a v této době může kupní smlouvu napadnou.

Napište Radilce


Potřebujete poradit? Chcete si domluvit konzultaci? Realitní Radilka je tu pro vás. Napište mi, s čím vám mohu pomoci.