Jaké doklady jsou třeba k prodeji či koupi bytu?

Víte, co je při prodeji či koupi bytu potřeba za doklady? Zkušený ralitní makléř René Trčka vám poradí na čísle 723 91 91 91. Domluvte si konzultaci ještě dnes!

Při prodeji je nutné zájemcům předložit doklady prokazující vlastnická práva (nabývací titul, nebo-li kupní či darovací smlouvu, která dala vzniknout vlastnickému právu).

Dále zájemcům o koupi předložte:

  • Evidenční list (údaje o nákladech spojených s užíváním bytu)
  • Doklady od představitelů SVJ (doložení bezdlužnosti nebo doklad o výši nedoplatků)
  • Zápis z jednání SVJ (výši úvěrů nebo jiných závazků, plán investic, roční vyúčtování SVJ)
  • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
  • Vyúčtování spotřeby energií v bytě (roční vyúčtování nákladů spotřeby elektriky a plynu)

Renda radí:

Nabídka vašeho bytu by měla být kompletní a obsahovat již v inzerci všechny náležitosti. Např. uvádění údajů z PENB je vyžadováno zákonem 406/2000 Sb., o hospodaření energií. A navíc od roku 2014 na povinnosti prodávajícího navazuje i občanský zákoník v tzv. předsmluvním ujednání.

Jedná se o povinnost, podle které je nutné kupujícího seznámit se všemi okolnostmi nemovitosti a s dokumenty souvisejícími s objektem.


Nedodržení zákonem stanovených povinností ohrožuje uzavření kupní smlouvy. Proto je v zájmu každého majitele, který prodává splnit vůči kupujícímu všechny povinnosti. Podle občanského zákona je spotřebitel, tedy kupující ochráněn až po dobu 5 let (zpětně !) a v této době může kupní smlouvu napadnou.


Domluvte si konzultaci ještě dnes na čísle 723 91 91 91

Napište Rendovi

Potřebujete poradit? Chcete si domluvit konzultaci? René Trčka, zkušený makléř, je tu vždy pro vás. Napište mu anebo zavolejte na 723 91 91 91.