Dědíme majetek

Před mnoha lety jsem se sama osobně účastnila jako prodávající rozdělování spoluvlastnictví.  Přesvědčila jsem se o nutnosti být hodně pečlivá, zachovat obezřetnost a citlivě vyjednávat při kontaktu s ostatními vlastníky. 

Od té doby jsem získala mnoho dalších zkušeností jako realitní makléřka, zrealizovala jsem stovky podobných obchodních případů a znám způsoby, jak úspěšně přistupovat k dělení majetku.