Dědictví nebo darování - kdy platí darovací smlouva?

Kdy je darovací smlouva platná a kdy ne? A co je třeba udělat, aby se Darovací smlouva stala nezpochybnitelnou?

Babička darovala své vnučce byt. Podepsaly darovací smlouvu, ale než bylo vše podáno na katastr, tak babička zemřela. Určený notář, který vyřizuje dědictví tvrdil, že byt musí zdědit dcera, nikoli vnučka, s kterou byla Darovací smlouva řádně sepsána a podpisy byly řádně ověřeny.

Podle zákona smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu (není-li v určitých případech stanoveno jinak) a účinnosti okamžikem vkladu práva a to zpětně, k datu podání návrhu na vklad. Pokud byla pravost podpisu na darovací smlouvě navíc ověřena není pochyb, že je platná.

Důležité je, aby babička nebyla před smrtí zbavena svéprávnosti nebo nevěděla co činí nebo podepsala smlouvu pod nátlakem.

U soudu by smluvní vztah byl uznán platným a na základě usnesení soudu pak katastr provede zápis vlastnického práva.

Napište Rendovi

Potřebujete poradit? Chcete si domluvit konzultaci? René Trčka, zkušený makléř, je tu vždy pro vás. Napište mu anebo zavolejte na 723 91 91 91.