Dědictví družstevního bytu


"Co mám dělat? Manžel zemřel. Měli jsme dvacet let družstevní byt. Členem družstva byl můj manžel."

Nájem družstevního bytu na vás přechází automaticky. Ale po ukončení dědického řízení, požádejte o členství v družstvu, představenstvo družstva musí vstup nového člena zaevidovat. Pokud byste zapoměla požádat o převod, můžete mít v budoucnosti velké potíže! Doporučuji vše vyřešit osobně přímo s představenstvem družstva.

Pokud je družstevní podíl ve společném jmění manželů, pak podíl přechází na pozůstalého automaticky, další případní dědicové nemají žádný nárok na práva nájmu nebo uzavření smlouvy o nájmu.


Realitní Radilka upozorňuje:

Ale při vypořádání dědictví se ostatní dědicové nesmí vynechat. Znamená to, že se bude vyčíslovat hodnota bytu a musí se uspokojit (např. vyplatit) i případní další dědicové. Při vypořádání a při vypočítání odměny pro notáře se nevychází ze zůstatkové hodnoty členského podílu, ale z obvyklé tržní hodnoty. S tím je třeba při řešení dědictví počítat. Dědický podíl se může týkat např. nároků dětí z předešlého manželství.

Napište Radilce


Potřebujete poradit? Chcete si domluvit konzultaci? Realitní Radilka je tu pro vás. Napište mi, s čím vám mohu pomoci.