Dědictví družstevního bytu


"Co mám dělat? Manžel zemřel. Měli jsme dvacet let družstevní byt. Členem družstva byl můj manžel." Tyto a další otázky zodpoví Realitní Radilka, zavolejte na 733 679 996.

Nájem družstevního bytu na vás přechází automaticky. Ale po ukončení dědického řízení, požádejte o členství v družstvu, představenstvo družstva musí vstup nového člena zaevidovat. Pokud byste zapoměla požádat o převod, můžete mít v budoucnosti velké potíže! Doporučuji vše vyřešit osobně přímo s představenstvem družstva.

Pokud je družstevní podíl ve společném jmění manželů, pak podíl přechází na pozůstalého automaticky, další případní dědicové nemají žádný nárok na práva nájmu nebo uzavření smlouvy o nájmu.


Společné jmění manželů, družstevní byt, dědictví a další životní situace řeší Realitní Radilka. Kontaktujte ji na čísle 733 679 996.


Realitní Radilka upozorňuje:

Ale při vypořádání dědictví se ostatní dědicové nesmí vynechat. Znamená to, že se bude vyčíslovat hodnota bytu a musí se uspokojit (např. vyplatit) i případní další dědicové. Při vypořádání a při vypočítání odměny pro notáře se nevychází ze zůstatkové hodnoty členského podílu, ale z obvyklé tržní hodnoty. S tím je třeba při řešení dědictví počítat. Dědický podíl se může týkat např. nároků dětí z předešlého manželství.

Napište Radilce


Potřebujete poradit? Chcete si domluvit konzultaci? Realitní Radilka je tu pro vás. Napište mi, s čím vám mohu pomoci.