Co způsobuje nečekané výdaje navíc?

Nečekané výdaje před prodejem nemovitosti mohou vyvolat nejrůznější administrativní nesrovnalosti, které mohou způsobit i neplatnost kupní smlouvy...

Nečekané výdaje před prodejem nemovitosti mohou vyvolat nejrůznější administrativní nesrovnalosti, na které majitel ani nepomyslel. Před zahájením prodeje je nutné zkontrolovat a příp. odstranit všechny administrativní překážky nebo právní vady. Mezi nejčastější závady patří práva osob, které již před dlouhou dobou zemřeli. Majitel si už nevzpomíná, že kdysi v domě měla věcné břemeno práva dožití jeho babička. Po její smrti je nutné požádat o výmaz takového věcného břemene.

Nejčastějšími vadami jsou nesrovnalosti v zákresech staveb či hranic pozemků na katastrální mapě (chybí zápisy vedlejších staveb, např. garáží nebo nejsou vůbec povoleny, chybí doklad o jejich kolaudaci).

Prodej domu s chybnými administrativními údaji může způsobit následné potíže nebo dokonce neplatnost kupní smlouvy. Jak prodávající tak kupující by měli mít společný zájem na správném administativním řešení.

Přenechte starosti s prodejem nemovitosti šikovnému realitnímu makléři Renému Trčkovi. Zavolejte na 723 91 91 91 a nechejte právní úkony na něm!

Zkontrolujte údaje a čtěte pozorně všechny zápisy na listu vlastnictví


Na výpisu z katastru nemovitostí je uvedeno i to, zda je nemovitost nějak omezena, např. tzv. věcným břemenem, služebností nebo předkupním právem.

Věcné břemeno

Věcné břemeno může znamenat např. souhlas, že sousedé mohou přes pozemek přejíždět nebo že majitel či jeho příbuzní budou v domě bydlet i po jeho prodeji. Pokud toto břemeno majitel nezruší ještě před prodejem (před vkladem vlastnického práva), bude nucen nový majitel respektovat takový závazek.

Předkupní právo

Předkupní právo si občas vyhrazují rodiče, kteří darují nemovitost svým dětem. A to za podmínky, že kdyby jej chtěli někdy prodat, musí jej nejdříve nabídnout zpět svým rodičům. Pokud to neudělají a prodají nemovitost bude kupní smlouva neplatná.

Vícero majitelů

Pokud je majitelů jedné nemovitosti víc, dejte si pozor na tzv. předkupní právo. Pokud se totiž jeden ze spolumajitelů rozhodne svůj podíl prodat, musí jej nejdříve nabídnout všem ostatním. A jinému zájemci jej může prodat, po uplynutí tří měsíční lhůty a pokud ostatní spolumajitelé koupi odmítnou.

Pokud se na prodeji shodnou všichni majitelé a pověří jednoho, aby se o prodej staral, je důležité, aby tato osoba měla jejich písemné zplnomocnění. Jakákoliv dohoda uzavřená pouze s jedním spolumajitelem je bez této plné moci neplatná.

Napište Rendovi

Potřebujete poradit? Chcete si domluvit konzultaci? René Trčka je tu pro vás. Napište mu, s čím vám může pomoci.