Co je spoluvlastnictví?

Spoluvlastnictví je vlastnictvím jedné nemovitosti více osobami, kdy každý ze spoluvlastníků k ní má určitý podíl. Tyto podíly mohou být různé a vyjadřují to, z jaké části je konkrétní nemovitost majetkem každého spoluvlastníka, s čímž je spojeno také to, v jakém rozsahu o ní může rozhodovat. O běžných záležitostech mohou rozhodnout majitelé nadpoloviční většinou podílů, důležitější rozhodnutí činí spoluvlastníci s ještě větším podílem, popřípadě jednomyslně. Podílové spoluvlastnictví lze zrušit odkoupením jedním z vlastníkům, převodem jiné osobě anebo dražbou, přičemž toto může na základě návrhu spoluvlastníka nařídit i soud.

Nikdo nemůže být nucený setrvávat proti své vůli ve spoluvlastnictví. Prodej spoluvlastnického podílu snižuje tržní hodnotu bytu při jeho prodeji až o 70 % ve srovnání s obvyklou tržní cenou za nemovitost.

Spoluvlastnictví, společné jmění manželů, družstevní byty, dědictví, vypořádání majetku a další životní situace řeší zkušený makléř Renda. Kontaktujte ji na čísle 723 91 91 91.

Napište Rendovi

Potřebujete poradit? Chcete si domluvit konzultaci? René Trčka, zkušený makléř, je tu vždy pro vás. Napište mu anebo zavolejte na 723 91 91 91.