Co je spoluvlastnictví?

Nikdo nemůže být nucený setrvávat proti své vůli ve spoluvlastnictví. Prodej spoluvlastnického podílu snižuje tržní hodnotu bytu při jeho prodeji až o 70 % ve srovnání s obvyklou tržní cenou za nemovitost. Spoluvlastníci jsou chráněni zákonem (tzv. předkupním právem).

Předkupní právo omezuje nakládání se spoluvlastnickým podílem a tím snižuje zájem o jeho koupi. Předkupní právo znamená, že prodávající musí nabídnout svůj podíl nejprve ostatním spoluvlastníkům a pokud neprojeví zájem, může jej potom prodat komukoli za stejných podmínek.       


Spoluvlastnictví, společné jmění manželů, družstevní byty, dědictví, vypořádání majetku a další životní situace řeší Realitní Radilka. Kontaktujte ji na čísle 733 679 996.


Napište Radilce


Potřebujete poradit? Chcete si domluvit konzultaci? Realitní Radilka je tu pro vás. Napište mi, s čím vám mohu pomoci.