Co je spoluvlastnictví?

Spoluvlastnictví je vlastnictvím jedné nemovitosti více osobami, kdy každý ze spoluvlastníků k ní má určitý podíl. Tyto podíly mohou být různé a vyjadřují to, z jaké části je konkrétní nemovitost majetkem každého spoluvlastníka, s čímž je spojeno také to, v jakém rozsahu o ní může rozhodovat. O běžných záležitostech mohou rozhodnout majitelé nadpoloviční většinou podílů, důležitější rozhodnutí činí spoluvlastníci s ještě větším podílem, popřípadě jednomyslně. Podílové spoluvlastnictví lze zrušit odkoupením jedním z vlastníkům, převodem jiné osobě anebo dražbou, přičemž toto může na základě návrhu spoluvlastníka nařídit i soud.

Nikdo nemůže být nucený setrvávat proti své vůli ve spoluvlastnictví. Prodej spoluvlastnického podílu snižuje tržní hodnotu bytu při jeho prodeji až o 70 % ve srovnání s obvyklou tržní cenou za nemovitost.


Spoluvlastnictví, společné jmění manželů, družstevní byty, dědictví, vypořádání majetku a další životní situace řeší Realitní Radilka. Kontaktujte ji na čísle 733 679 996.


Napište Radilce


Potřebujete poradit? Chcete si domluvit konzultaci? Realitní Radilka je tu pro vás. Napište mi, s čím vám mohu pomoci.